ค้นหาตัวแทนจำหน่าย คลิก

ตัวแทนจำหน่ายมีกี่ระดับ

ตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ระดับต่างๆขึ้นอยู่กับการสต็อกสินค้าและทีมงานในสาย มีทั้งหมด 19 ระดับ เรียงจากระดับล่างไปบนสุดดังนี้

ระดับ ชื่อตำแหน่ง
1 Red
2 Bronze 1
3 Bronze 2
4 Silver 1
5 Silver 2
6 Gold 1
7 Gold 2
8 Gold 3
9 Platinum 1
10 Platinum 2
11 Platinum 3
12 Diamond 1
13 Diamond 2
14 Diamond 3
15 Diamond 4
16 Black Diamond 1
17 Black Diamond 2
18 Black Diamond 3
19 Black Diamond 4

สมัครตัวแทนจำหน่ายอย่างไร

ตัวแทนระดับที่ 1 แบบ RED คือเริ่มต้นที่เปิดบิลสั่งซื้อสินค้า 1500 บาทขึ้นไป ท่านจะได้สินค้าในราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรก และสามารถคละสินค้าได้ทุกตัวในแบรนด์11. ตัว

ตัวแทนระดับที่ 2 ขึ้นไปต้องสต็อกสินค้า มีการสั่งจำนวนที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถรับตัวแทนย่อยระดับที่ 1 ได้

สามารถสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือสมัครตัวแทนได้ที่ Line : @shining1

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

เมื่อเปิดบิลท่านจะได้บัตรตัวแทนจำหน่ายใช้ประกอบการขาย ซึ่งจะออนไลน์บนเว็บไซต์ และข้อมูลสินค้าสื่อที่ใช้ในการขาย.นอกจากกำไรของสินค้าหลังการขายแล้ว และ ได้รับสะสมคะแนนในสินค้าทุกตัว ซึ่งแต่ละสินค้าคะแนนจะไม่เท่ากัน สามารถแลกคะแนนเป็นของรางวัลต่างๆ เช่นทองคำ หรือทัวร์ต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในปีนั้นๆของทางบริษัทกำหนด

กติกาการเป็นตัวแทนจำหน่าย

ทุกคนต้องขายสินค้าตามราคาที่บริษัทกำหนด รวมถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้ใช้ตามของบริษัทซึ่งจะมีการจัดทุกเดือน

ผู้ใดที่ทางบริษัทได้รับแจ้งว่าก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ขายสินค้าตัดราคาหรือรับสินค้าปลอมแปลงผสม บริษัทขอระงับการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันที รวมถึงสิทธิต่างที่จะได้รับเช่นคะแนนสะสมแต้ม จะถูกตัดสิทธิทั้งหมด